Ogłoszenie

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” uprzejmie informuje, iż została podpisana umowa na wymianę 50 sztuk drzwi (zewnętrznych i wewnętrznych ) aluminiowych w następujących lokalizacjach:

  • ul. Damroki 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 42, 44
  • ul. Rycerza Blizbora 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Prace polegające na wymianie drzwi w ww. klatkach schodowych wraz z uzupełnieniem tynków i malowaniem ościeży będą wykonywane przez Gdańską Fabrykę Okien, ul. Słupska 54, 80-382 Gdańsk, która została wyłoniona w wyniku rozesłania zapytań ofertowych oraz przeprowadzonych negocjacji, albowiem wcześniejsze kilkukrotne ogłaszanie przetargów ograniczonych (z większym zakresem prac) okazało się bezskuteczne.

O terminie prac w poszczególnych lokalizacjach Mieszkańcy zostaną powiadomieni ogłoszeniami wywieszanymi na klatkach schodowych.

Dodano: 2 sierpnia 2022r.