Prace remontowe

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku informuje, iż w terminie
od 12.09 – do 15.10.2022 w budynkach przy ul. Damroki 77- 99 będą wykonywane prac związane z remontem i przebudowa sieci cieplnej c.o. i c.w.u, węzłów cieplnych i poziomów c.w. oraz cyrkulacji w piwnicach.

Wobec powyższego w w.w. okresie może zachodzić konieczność
okresowego wstrzymania dostaw c.w.u do poszczególnych budynków.

Prosimy o bezwzględne usunięcie przedmiotów znajdujących się w korytarzach piwnicznych.

Prace wykonuje firma Eko- Tech Karol Słomski; koordynatorem prac jest z strony wykonawcy
jest Dmitry Lazarev tel. 603 133 732

Dodano: 8 września 2022r.