Informacja

U W A G A ! ! ! 

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” w Gdańsku uprzejmie prosi

mieszkańców posiadających psy o usuwanie nieczystości po swoich pupilach

oraz

o nie wyrzucanie niedopałków papierosów i śmieci przez balkony i okna na trawniki

 Dodano: 27 maja 2013r.

Posprzątaj po swoim psie

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku przypomina właścicielom psów o bezwzględnym obowiązku sprzątania odchodów po swoich pupilach (art. 10 ust. 2A Ustawy Porządkowej z 1997 r. uchwalonej przez Radę Miasta Gdańsk). Nie przestrzeganie postanowienia ww. Ustawy spowoduje nakładanie mandatów przez Straż Miejską.

Celem zobowiązania właścicieli psów do przestrzegania tego obowiązku Urząd Miejski w Gdańsku przekazał na nasz wniosek nieodpłatne zestawy higieniczne do usuwania zanieczyszczeń.

Zestaw składający się z papierowej torebki i tekturowej łopatki jest do odebrania w Sekretariacie Spółdzielni lub w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym w godzinach pracy tj.:

  • poniedziałek 7.30 – 18.00
  • wtorek – czwartek 7.30 – 15.00
  • piątek 7.30 – 13.00

Zebrane przy pomocy zestawu higienicznego psie odchody należy wrzucać do najbliższego specjalnie oznaczonego kosza, lub kontenera czy pojemnika na śmieci.

 Dodano: 16 marca 2012r.

Druki

Druki do pobrania