Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
JASIEŃ”
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

ogłasza przetarg ograniczony na:

wykonanie remontu i modernizacji części sieci cieplnej c.w. i c.w.u.
kotłowni K-2 węzłów cieplnych c.o. i c.w.u. w budynkach przy ul. Damroki 30, Stolema 48-52, Pólnicy 8-24 i komory ciepłowniczej.

Szczegółowy zakres prac, koszt 200 zł + VAT, należy odbierać osobiście
w sekretariacie W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 01.06.2021r. w godz. od 1000 do 1200/po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu/ z dowodem wpłaty dokonanej na konto Spółdzielni:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 07 1090 1098 0000 0000 0925 9845

Wadium wynosi 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Eksploatacji W.S.M. „Jasień” tel. 58 303-09-75.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopia dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) w dniu 15.06.2021r. w godz. od 1200 do 1400.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów i udzielania zleceń…”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego bez podania przyczyny.