Pracownicy W.S.M. „Jasień”

Prezes Zarządu
Waldemar Sopek

Główna Księgowa
Elżbieta Plewińska – Chmura

Asystent Zarządu
Agnieszka Wrona

Specjalista ds. organizacyjno – samorządowych i pracowniczych
Bogusława Mikołajczyk

Specjalista ds. członkowskich, przekształceń własnościowych i eksploatacji
Mirosława Wilk

Specjalista ds. księgowo – finansowych
Bożena Brocka

Specjalista ds. księgowo-czynszowych
Katarzyna Grot

Specjalista ds. księgowo-windykacyjnych
Anna Kasprzycka

Specjalista ds. Technicznych i Eksploatacji
Urszula Michalska

Specjalista ds. gospodarki cieplnej i eksploatacji kotłowni
Marek Bień

Inspektor nadzoru
Leszek Kmieciak