TELEFONY

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Jasień
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk,
pawilon F II-piętro

zarzad@wsmjasien.pl

Sekretariat 58 303-09-65  
Dział członkowsko-mieszkaniowy 58 303-09-65 wew. 18
Dział księgowości 58 303-09-65 wew. 19
Dział księgowości (czynsze) 58 303-09-72  
Dział eksploatacji (techniczny) 58 303-09-75  
FAX 58 303-09-65 wew. 16
     

Zgłaszanie awarii poza godzinami pracy i w dni wolne – tel. 602 283 210


KOMISARIAT POLICJI VIII w Gdańsku
ul. Kartuska 245 B, tel. 47 741 68 22

Dzielnicowy Policji, ul. Kartuska 245B, tel. 47 741 68 19 / 571 335 074


Telefon alarmowy – 112

W sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia, mienia, spożywania alkoholu w miejscach
ogólnodostępnych, zakłócenia ciszy, pożaru lub zaistnienia innych zdarzeń
wymagających interwencji specjalistycznych służb takich jak Policja. Państwowa Straż
Pożarna lub Państwowe Ratownictwo Medyczne prosimy o korzystanie z ww. numeru
telefonu dostępnego przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.


Straż Miejska – tel. 58 301-30-11 lub 986
Pogotowie Gazowe – tel. 58 301-18-68 lub 982
Pogotowie Energetyczne – tel. 58 341-23-23 lub 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne – tel. 58 301-20-67 lub 994


Wszelkie zgłoszenia dot. niepoprawnego działania dostarczanego sygnału TV należy zgłaszać na adres:
e-mail: zarzad@wsmjasien.pl lub

telefonicznie 58 303-09-75 lub 58 303-09-65

Zgłoszenie powinno zawierać :
–        adres abonenta,
–        telefon kontaktowy,
–        krótką informację co nie działa.