TELEFONY

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Jasień
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk,
pawilon F II-piętro

zarzad@wsmjasien.pl

Sekretariat 58 303-09-65  
Dział członkowsko-mieszkaniowy 58 303-09-65 wew. 18
Dział księgowości 58 303-09-65 wew. 19
Dział księgowości (czynsze) 58 303-09-72  
Dział eksploatacji (techniczny) 58 303-09-75  
FAX 58 303-09-65 wew. 16
     

Zgłaszanie awarii poza godzinami pracy i w dni wolne – tel. 602 28-32-10


KOMISARIAT POLICJI VIII w Gdańsku
ul. Kartuska 245 B, tel. 477416822

Dzielnicowy Policji, ul. Kartuska 245B, tel. 477416819 / 571335074


Ochrona Osiedla Memling Security patroluje teren osiedla:

– od 1 stycznia do 31 marca w godz. 20:00 – 6:00

– od 1 kwietnia do 31 października w godz. 21:30 – 5:30

– od 1 listopada do 31 grudnia w godz. 20:00 – 6:00

Telefon 609 471 680 – czynny w ww. godzinach


Pogotowie Ratunkowe – tel. 112
Straż Pożarna – tel. 112
Policja – tel. 112
Straż Miejska – tel. 986
Pogotowie Gazowe – tel. 982
Pogotowie Energetyczne – tel. 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne – tel. 994