Skład Rady Nadzorczej

  1. Karol Surmak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Waldemar Sopek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Jolanta Damrath – Członek Rady Nadzorczej
  4. Jadwiga Mickiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Protokoły z posiedzeń

————————————————-

Read more »

Uchwały

    Członkowie Rady Nadzorczej Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej “JASIEŃ” w Gdańsku
    przyjmują w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 17 do 18
    w biurze spółdzielni przy ul. Damroki 1.