Skład Rady Nadzorczej

  1. Nowicka Magdalena – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  2. Ostrowski Mariusz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  3. Cichowski Piotr – Członek Rady Nadzorczej,
  4. Groth Małgorzata – Członek Rady Nadzorczej,
  5. Podwalski Mirosław – Członek Rady Nadzorczej.

Protokoły z posiedzeń

Read more »

Uchwały

__________________________________________

Read more »

Członkowie Rady Nadzorczej Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej “JASIEŃ” w Gdańsku
przyjmują w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 17 do 18
w biurze spółdzielni przy ul. Damroki 1.