Członkowie Rady Nadzorczej Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej “JASIEŃ” w Gdańsku
przyjmują w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 17 do 18
w biurze spółdzielni przy ul. Damroki 1.