Skład Rady Nadzorczej

  1. Karol Surmak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Waldemar Sopek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Jolanta Damrath – Członek Rady Nadzorczej
  4. Jadwiga Mickiewicz – Członek Rady Nadzorczej