Skład Rady Nadzorczej

  1. Karol Surmak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Jolanta Damrath – Członek Rady Nadzorczej
  3. Jadwiga Mickiewicz – Członek Rady Nadzorczej