Skład Rady Nadzorczej

  1. Nowicka Magdalena – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  2. Ostrowski Mariusz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  3. Cichowski Piotr – Członek Rady Nadzorczej,
  4. Groth Małgorzata – Członek Rady Nadzorczej,
  5. Podwalski Mirosław – Członek Rady Nadzorczej.