Skład Rady Nadzorczej

1. Karol Surmak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Wiesław Szabelski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Piotr Cichowski – Członek Rady Nadzorczej,
4. Aldona Mazella – Członek Rady Nadzorczej,
5. Jacek Stasiuk – Członek Rady Nadzorczej.