Zaproszenie

Dodano: 10 października 2022r.

Wycinka drzew

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków dotyczących przycinki pielęgnacyjnej drzew, usunięcia konarów zacieniających mieszkania, drzew wchodzących w kolizje z budynkami, usunięcia martwych, niebezpiecznych gałęzi lub zaburzających statykę drzew znajdujących się przed Państwa nieruchomościami.

Wnioski można przesłać na adres e-mail:zarzad@wsmjasien.pl
lub złożyć w postaci pisemnej w siedzibie W.S.M. „Jasień”
ul. Damroki 1 do dnia 15.11.2022 roku.

Dodano: 6 października 2022r.

Informacja

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku ul. Damroki 1 zwraca się
z zapytaniem w zakresie możliwości wykonania prac remontowych obejmujących malowanie elewacji zewnętrznych w kompleksie garaży ul. Pólnicy. Zakres prac przewidzianych
do wykonania:

  1. Przygotowanie podłoża – 46.80 m2,
  2. Odgrzybianie podłoży preparatami- 46,80 m2,
  3. Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach – 46,80 m2,
  4. Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego – 12,80 m.
  5. Gruntowanie powierzchni – 46,80 m2,
  6. Malowanie elewacji farba silikonową – 46,80 m2,

Oferent winien przygotować ofertę z podziałem na powyższy zakres prac.

Termin realizacji – począwszy od 24.10. 2022.

Termin składania ofert upływa 21.10.2022 r.

Informacji dotyczących zakresu zapytania udziela Pan Leszek Kmieciak – inspektor nadzoru
tel. 58 303 09 75.

Zarząd W.S.M.” Jasień”

Dodano: 6 października 2022r.

Informacja

Dodano: 6 października 2022r.