WSTRZYMANIE PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Dodano: 9 października 2020r.

Rozruch technologiczny

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „JASIEŃ” w Gdańsku
uprzejmie zawiadamia, że w dniach 24 – 25.09.2020 r. rozpocznie się
w kotłowniach osiedlowych rozruch technologiczny związany
z uruchomieniem ogrzewania.

Dodano: 24 września 2020r.

Napełnianie C.O.

Ze względu na proces napełniania instalacji Centralnego Ogrzewania
Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” prosi mieszkańców
budynków przy ul. Damroki 32,34,36,38,40,
aby w dniach 23.09.2020 i 24.09.2020 r.
zwrócili uwagę na ewentualne przecieki z odpowietrzników
automatycznych znajdujących się na pionach ostatnich kondygnacji.

Tel. kontaktowy: 602 283 210, (58) 303 09 75

Dodano: 21 września 2020r.

Remont i przebudowa sieci

Dodano: 15 września 2020r.