WYJAŚNIENIE ZARZĄDU

Szanowni Mieszkańcy nieruchomości położonej przy ul. Pólnicy 33 – 45, ul. Damroki 54 – 60, ul. Stolema 60 – 64

W ostatnim czasie część zaniepokojonych Mieszkańców ww. nieruchomości zawiadomiła Spółdzielnię o znajdowaniu w skrzynkach listowych ulotek dotyczących placu zabaw i wiat śmietnikowych.

W ulotkach anonimowa osoba namawiała Mieszkańców do odpłatnego skorzystania z pomocy Kancelarii Prawnej, której siedziba mieści się w Kartuzach.

W celu wyjaśnienia przedstawiamy Państwu korespondencję wyjaśniającą i pragniemy zapewnić, iż to nie W.S.M. „Jasień” jest autorem ulotek polecających odpłatne usługi ww. Kancelarii Prawnej.

Dodano: 4 marca 2020r.

Zamknięcie odcinka ul. Kartuskiej

W sobotę, 29 lutego, o godzinie 9 rano planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Kartuskiej od skrzyżowania z al. Pawła Adamowicza do wysokości ul. Limbowej. 

Całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie ok. 250 m odcinek ul. Kartuskiej,  od wysokości skrzyżowania z Al. Pawła Adamowicza do wysokości ul. Limbowej.  Dojazd do Jasienia od strony centrum możliwy będzie ulicami Jabłoniową i Leszczynową lub od strony al. Pawła Adamowicza ul. Stolema. Dojazd do marketu spożywczego i stacji paliw zostanie zachowany  (przez teren stacji paliw).  Taka organizacja ruchu obowiązywała będzie co najmniej 14 tygodni.

Do czasu zamknięcia fragmentu ul. Kartuskiej, zniesione zostanie wahadło na „estakadzie weneckiej”, w ciągu al. Pawła Adamowicza.

Na czas zamknięcia autobusy będą poruszały się ulicami Adamowicza – Stolema – Damroki. Żaden z przystanków autobusowych nie zostanie wyłączony.

Utrudnienia w ruchu związane są z kolejnym etapem prac związanych z budową linii tramwajowej łączącej Piecki Migowo z Jasieniem. Inwestycja jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. W imieniu Gminy Miasta Gdańska zadanie koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu.

Dodano: 24 lutego 2020r.

Usunięcie 5 sztuk drzew

Zarząd W.S.M. „Jasień” uprzejmie informuje, że na podstawie Decyzji wydanej przez Urząd Miejski W Gdańsku Wydział Środowiska otrzymaliśmy zgodę na usunięcie 5 sztuk drzew.
Prace zostaną wykonane do 29.02.2020 r. w niżej wymienionych lokalizacjach:

 1. R. Blizbora 9 – usunięcie uschniętego świerku od strony balkonów.

Decyzja Nr WŚ-II.6131.811/461/2019/MR

 • R. Blizbora 4 – usunięcie klonu z uwagi na rozwarstwienie
  i pęknięcie wzdłuż korony pnia.

Decyzja Nr WŚ-II.6131.911.2019/20/2020/AK

W okresie kwiecień – maj 2020r. zostaną nasadzone tuje o wys.
od 1 do 1,30 m

 • Stolema 39 – usunięcie uschniętego świerku od strony wejścia

Decyzja Nr WŚ-II.6131.814/464/2019/MR

 • Pólnicy 23 – usunięcie uschniętego jarzębu pospolitego
  od strony wejścia do budynku.

Decyzja Nr WŚ-II.6131.812/462/2019/MR

 • Damroki 38-40 – usunięcie uschniętej sosny od strony wejścia do budynku.

Decyzja Nr WŚ-II.6131.813/463/2019/MR

Dodano: 20 lutego 2020r.

ZATRUDNIMY PILNIE

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku pilnie zatrudni na cały etat pracownika na stanowisko:

 • SPECJALISTA DS. GOSPODARKI CIEPLNEJ I EKSPLOATACJI KOTŁOWNI

 

        Oferta powinna zawierać:

  • Curriculum Vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy oraz świadectw kwalifikacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2018r. poz. 1000).

Oferty należy składać w Sekretariacie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” 80-177 Gdańsk ul. Damroki 1

Kontakt:   tel. 58 303 09 65

e-mail zarzad@wsmjasien.pl

Dodano: 13.02.2020 r.