Zapytane ofertowe

Zarząd W.S.M. „Jasień” w Gdańsku /ul. Damroki 1 kl. F/ składa zapytanie ofertowe
w zakresie wykonania inwentaryzacji zieleni na terenie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku. Zakres opracowania:

 • wykaz roślin z numerem zgodnym z oznaczeniem na mapie z określeniem nazwy gatunkowej w językach: polskim i łacińskim,
 • pomiary dendrometryczne tj. obwód pnia wykonany na wysokości 130cm, średnica korony, wysokość, powierzchnia (w przypadku krzewów);
 • określenie stanu zdrowotnego roślin,
 • sformułowanie zaleceń i uwag dotyczących pielęgnacji roślin, a także określenie przeznaczenia roślin (przesadzenia, wycinka, zachowanie).

Część graficzna powinna zawierć:

 • numer inwentaryzacyjny, lokalizację roślin wyznaczoną geodezyjnie wraz
  z odniesieniem do granic widocznych w terenie,
 • lokalizację pnia i zasięg korony drzew / powierzchni krzewów.

Ponadto

 • projekt nasadzeni wyrównujących jak i nowych.

Ofertę z podaniem ceny brutto i terminem wykonania prosimy składać droga mailową na adres: zarzad@wsmjasien.pl lub tradycyjną pocztą na adres: W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1. 80-177 Gdańsk, ewentualnie osobiście w sekretariacie Spółdzielni – adres jw. w terminie do dnia 17.11.2023 r.

Dodano: 12 października 2023r.

Przetarg ograniczony

Zapytanie ofertowe

Zarząd W.S.M. „Jasień” w Gdańsku /ul. Damroki 1 kl. F/ składa zapytanie ofertowe w zakresie opracowania projektu zagospodarowania terenu stanowiącego „podwórko” nieruchomości ograniczonej budynkami ul. Damroki 54 – 60, Stolema 60 – 64, Pólnicy 33 – 45 w Gdańsku na terenie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień”. Jest to większa część powierzchni działki nr 149/564 i 149/118 obręb 49. W projekcie uwzględnić należy rewitalizację istniejącego podwórka. Rewitalizacji wymaga istniejąca zieleń /pielęgnacja, wycięcie chorych drzew/, uzupełnienia o nowe dosadzenia roślinami i krzewami ozdobnymi. Rewitalizacja polegać będzie na wymianie zniszczonej nawierzchni, uzupełnienie przestrzeni o elementy małej architektury /ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, nowe oświetlenie i zadaszenie części terenu/. Istotnym elementem projektu jest znalezienie miejsca na nowy Punkt Gromadzenia Odpadów komponujący się z całością otoczenia i spełniający wymagania dla lokalizacji tego typu obiektów.

Ofertę z podaniem ceny brutto i terminem wykonania prosimy składać droga mailową na adres: zarzad@wsmjasien.pl lub tradycyjną pocztą na adres: W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1. 80-177 Gdańsk, ewentualnie osobiście w sekretariacie Spółdzielni – adres jw. w terminie do dnia 30.08.2023 r.


Opublikowano:09.08.2023r.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy : wymiany okien na klatkach schodowych przy ul. Damroki 16, 18, 20

w Gdańsku.

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania następującego zakresu robót:

 1. Wymiana okien na nowe na klatkach schodowych przy ulicy:

 • Damroki 16          – 4 szt. o wym. 175 cm x 83 cm;
 • Damroki 18          – 5 szt. o wym. 175 cm x 88 cm;
 • Damroki 20          – 4 szt. o wym. 175 cm x 83 cm.

2. Należy uwzględnić:

 • Obróbkę ościeżnicy (uszczelnienie pianką i silikonem)
 • Malowanie ościeżnicy (uzupełnienie tynku)
 • Zamocowanie listew
 • Zamocowanie istniejących opierzeń
 • Oczyszczenie szyb i zdjęcie folii z ram
 • Wywóz starych okien i odpadów na wysypisko celem ich utylizacji

Uwaga:

 1. Wymiary należy sprawdzić z natury.
 2. W czasie montażu nie uszkodzić elewacji.

Ofertę z podaniem ceny brutto i terminem wykonania prosimy składać droga mailową
na adres: zarzad@wsmjasien.pl lub listownie na adres: W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk, ewentualnie osobiście w sekretariacie Spółdzielni – adres jw. w terminie do dnia 18.08.2023 r.

Dla porównania prosimy o wycenę w:

 • systemach VEKA oraz SALAMANDER
 • okuciach WINKMAUS
 • współczynniku 1.1 Uw=W/m2K

Do wymiany są okna na klatkach schodowych ul. Damroki 16,18,20 – razem 13 szt.

Przed realizacją należy sprawdzić obmiary w budynkach jw.