Wznowienie przyjmowania interesantów

Zarząd W.S.M. „Jasień” w Gdańsku informuje, iż od 31 sierpnia 2020r.
Spółdzielnia pracuje zgodnie z komunikatem z dnia 28 maja 2020r.

Dodano: 31 sierpnia 2020r.

COVID-19 w spółdzielni

Zarząd W.S.M. „Jasień” w Gdańsku informuje, iż u jednego
z pracowników stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19.

W związku z powyższym, mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców,
od dnia 24 sierpnia 2020r. Spółdzielnia będzie zamknięta do odwołania.

Wszelkie informacje i zgłoszenia prosimy przekazywać w godzinach pracy
Spółdzielni pod nr telefonów:
Zarząd 58 303 09 65 lub 58 303 09 76
Eksploatacja 58 303 09 75
lub poprzez e-maila zarzad@wsmjasien.pl

Poza godzinami pracy awarie elektryczne i hydrauliczne należy zgłaszać pod nr telefonu:
602-283-210

Płatności prosimy dokonywać drogą elektroniczną
lub za pośrednictwem placówek bankowych i UP.

Jednocześnie informujemy, iż pozostajemy w kontakcie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną i będziemy szczegółowo stosować się do jej wytycznych.

Dodano: 25 sierpnia 2020r.