Zawiadomienia

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dodano: 30 stycznia 2024r.

Plan remontowy na 2024

plan remontowy 2024 – wersja do pobrania w formacie PDF

Dodano: 24 stycznia 2024r.

Awaria kotła w kotłowni K-4

Dodano: 17 stycznia 2024r.

Dziki na osiedlu

W.S.M. „Jasień” informuje, że Spółdzielnia w godzinach pracy zgłasza wszelką obecność dzików, zauważoną przez pracowników lub zgłaszaną przez mieszkańców, do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) i Gdańskiego Centrum Kontaktu (GCK) telefonicznie lub mailowo.

MCZK i GCK są dostępne całodobowo dla wszystkich mieszkańców. Nasza Spółdzielnia nie ma środków, ani możliwości, aby wyłapywać dziki, a od tego są odpowiednie instytucje, do których można zgłaszać pobyt dzików w określonych miejscach lub na określonych terenach.

MCZK – mail: mczk@gdansk.gda.pl, tel. 58 778 60 00 i 01

GCK – mail: kontakt@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 500,

strona: https://www.gdansk.pl/kontaktgdansk/

Pobyt dzików można również zgłaszać do dyżurnych Straży Miejskiej – tel. 986

Dodano: 12 stycznia 2024r.