Wypowiedzenie umowy

Zarząd W.S.M. „Jasień” przypomina, że z dniem 01.09.2022 r. wypowiedziana została umowa na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia przez Memling Security sp. z o.o.

Uzasadnienie podjętej decyzji zamieszczone zostało na stronie
internetowej W.S.M. „Jasień” w dniu 13 lipca 2022 r.

W związku z powyższym w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia, mienia, spożywania alkoholu w miejscach ogólnodostępnych, zakłócenia ciszy, pożaru lub zaistnienia innych zdarzeń wymagających interwencji specjalistycznych służb takich jak Policja, Państwowa Straż Pożarna lub Państwowe Ratownictwo Medyczne prosimy o korzystanie z numeru  telefonu 112 dostępnego przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Pozostałe nr telefonów alarmowych znajdują się na ogłoszeniach wywieszonych na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych jak i na stronie internetowej W.S.M. „Jasień”.

Dodano: 30 sierpnia 2022r.

harmonogram sprawdzenia stanu sprawności technicznej oraz wykonacie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji elektrycznej

Dodano: 26 sierpnia 2022r.

UWAGA

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jasień” w Gdańsku uprzejmie informuje, iż z uwagi
na nawałnicę, która miała miejsce 15.08.2022 r. usuwanie
drzew i gałęzi
ze względu z na rozległy zakres prac
potrwa do 22.08.2022 r.

Dodano: 16 sierpnia 2022r.

Ogłoszenie

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” uprzejmie informuje, iż została podpisana umowa na wymianę 50 sztuk drzwi (zewnętrznych i wewnętrznych ) aluminiowych w następujących lokalizacjach:

  • ul. Damroki 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 42, 44
  • ul. Rycerza Blizbora 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Prace polegające na wymianie drzwi w ww. klatkach schodowych wraz z uzupełnieniem tynków i malowaniem ościeży będą wykonywane przez Gdańską Fabrykę Okien, ul. Słupska 54, 80-382 Gdańsk, która została wyłoniona w wyniku rozesłania zapytań ofertowych oraz przeprowadzonych negocjacji, albowiem wcześniejsze kilkukrotne ogłaszanie przetargów ograniczonych (z większym zakresem prac) okazało się bezskuteczne.

O terminie prac w poszczególnych lokalizacjach Mieszkańcy zostaną powiadomieni ogłoszeniami wywieszanymi na klatkach schodowych.

Dodano: 2 sierpnia 2022r.