Archiwalne zdjęcia

Szanowni Mieszkańcy!
Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” prosi
o udostępnianie archiwalnych zdjęć naszego osiedla.

Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPEG na adres

e-mail: zarzad@wsmajsien.pl

Dziękujemy!

Dodano 21 kwietnia 2023r.

ODPADY KOMUNALNE

1 maja 2023r. zmienia się firma wywożąca odpady komunalne.

Usługi te wykonywać będzie firma KOMA Usługi Komunalne.

W związku z powyższym prosimy o przekazywanie uwag
w zakresie realizacji usługi na adres: zarzad@wsmajsien.pl
lub telefonicznie 58 303-09-75

Dodano: 20 kwietnia 2023r.

Miasto owaDOM

Dodano: 12 kwietnia 2023r.

Informacja

Dodano: 11 kwietnia 2023r.