31 maja BIURO NIECZYNNE

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa “Jasień”

uprzejmie informuje, iż w dniu 31 maja 2024 roku

biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Awarie prosimy zgłaszać pod numerem: 602 – 283 – 210

Dodano: 28 maja 2024r.

Walne Zgromadzenie

Dodano: 24 maja 2024r.

Dzień Dziecka

Dodano: 23 maja 2024r.

Zakończenie sezonu grzewczego

Zarząd W.S.M. „Jasień”, w związku z zakończeniem sezonu
grzewczego, zwraca się z prośbą o odkręcenie zaworów oraz
ustawienie głowic termostatycznych na maksymalny poziom.
Dzięki temu będzie można zapobiec zapowietrzeniu kaloryferów
przed kolejnym sezonem grzewczym.

Dodano: 22 maja 2024r.