Zakończenie sezonu grzewczego

Zarząd W.S.M. „Jasień”, w związku z zakończeniem sezonu
grzewczego, zwraca się z prośbą o odkręcenie zaworów oraz
ustawienie głowic termostatycznych na maksymalny poziom.
Dzięki temu będzie można zapobiec zapowietrzeniu kaloryferów
przed kolejnym sezonem grzewczym.

Dodano: 22 maja 2024r.