Obniżenie parametrów ciepłej wody

Dodano: 30 sierpnia 2022r.

Wypowiedzenie umowy

Zarząd W.S.M. „Jasień” przypomina, że z dniem 01.09.2022 r. wypowiedziana została umowa na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia przez Memling Security sp. z o.o.

Uzasadnienie podjętej decyzji zamieszczone zostało na stronie
internetowej W.S.M. „Jasień” w dniu 13 lipca 2022 r.

W związku z powyższym w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia, mienia, spożywania alkoholu w miejscach ogólnodostępnych, zakłócenia ciszy, pożaru lub zaistnienia innych zdarzeń wymagających interwencji specjalistycznych służb takich jak Policja, Państwowa Straż Pożarna lub Państwowe Ratownictwo Medyczne prosimy o korzystanie z numeru  telefonu 112 dostępnego przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Pozostałe nr telefonów alarmowych znajdują się na ogłoszeniach wywieszonych na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych jak i na stronie internetowej W.S.M. „Jasień”.

Dodano: 30 sierpnia 2022r.

harmonogram sprawdzenia stanu sprawności technicznej oraz wykonacie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji elektrycznej

Dodano: 26 sierpnia 2022r.

UWAGA

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jasień” w Gdańsku uprzejmie informuje, iż z uwagi
na nawałnicę, która miała miejsce 15.08.2022 r. usuwanie
drzew i gałęzi
ze względu z na rozległy zakres prac
potrwa do 22.08.2022 r.

Dodano: 16 sierpnia 2022r.