Podzielniki

Dodano: 12 marca 2024r.

pobyt dzika – odyńca na terenie osiedla

Zarząd W.S,M. „Jasień” poniżej przedstawia treść odpowiedzi uzyskanej ze Straży Miejskiej w Gdańsku na pisma dotyczące przypadków ujawnienia pobytu dzików na terenie osiedla:

Dzień dobry

W odpowiedzi na zgłoszenie dotyczące dzika przebywającego na ul. Blizbora 14-16 w Gdańsku uprzejmie informuję, że zgłoszenie może zostać przesłane do realizacji celem usunięcia dzika do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Ponadto informuję, że przeniesienia dzika w inne miejsce z uwagi na zagrożenie ASF nie jest wykonywane.

W kontakcie z dzikim zwierzęciem należy pamiętać o zasadach bezpiecznego postępowania wyrażonych w ulotce przygotowanej przez Straż Miejską następującej treści:

Nie dokarmiaj!

 • Dokarmianie może prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych sytuacji z udziałem zwierząt.
 • Poprzez dokarmianie dzikie zwierzęta tracą wrodzony strach przed człowiekiem.
 • Utrzymuj porządek w miejscu gromadzenia odpadów – zamykaj i zabezpieczaj pojemniki przed dostępem dzikich zwierząt.
 • Wyrzucaj bioodpady do przeznaczonych do tego pojemników.
 • Pamiętaj, że żywność dla ludzi oraz pokarm przeterminowany szkodzi zwierzętom.

Zachowaj dystans

 • Żyjące w mieście dzikie zwierzęta nie są oswojone. Nie próbuj zbliżać się do nich, wabić lub głaskać.
 • Dzikie zwierzęta nie stanowią zagrożenia, gdy są w oddali.
 • Nie skracaj dystansu wobec dzikiego zwierzęcia, ponieważ może to wywołać u niego strach, a w rezultacie agresję.
 • Pilnuj, aby twój pupil – pies lub kot – nie miał styczności z dzikimi zwierzętami. Dla bezpieczeństwa własnego oraz zwierząt trzymaj psa na smyczy.
 • W kontakcie z dzikim zwierzęciem nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie płosz go. Jeśli zwierzę nie wykazuje agresji, spokojnie oddal się od niego.

Pozostaw

 • Dzikie zwierzęta w mieście są częścią ekosystemu, a miasto jest ich domem.
 • Zwierzętom w mieście należy pomagać rozsądnie.
 • Pomocy potrzebują jedynie chore i ranne zwierzęta – pomagaj i zawiadamiaj służby gdy widzisz krwawiące, zranione, zaplątane, uwięzione, cierpiące w wyniku wypadku zwierzę.
 • Pamiętaj, że pisklęta i młode ssaków nie są potrzebującymi pomocy sierotami, nawet gdy ich rodziców nie widać w okolicy. Podloty i młode ssaki rzadko potrzebują ratunku. Pozostaw je w miejscu znalezienia, a jeśli to konieczne przenieś w pobliskie bezpieczne dla nich miejsce.

Reaguj:

 • w chwili wystąpienia zagrożenia, dzwoniąc pod numer alarmowy 986, lub
 • gdy zwierzę potrzebuje pomocy – informując Gdańskie Centrum Kontaktu lub dzwoniąc pod numer alarmowy 986

Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić w Referacie Ekologicznym Straży Miejskiej w Gdańsku, ul. Biała 1, tel. 58 340-37-93 powołując się na numer sprawy.

Dodano: 28 lutego 2024r.

Harmonogram przeglądu gazowego w 2024

26.02 poniedziałek
Damroki 2 4 6
Rycerza Blizbora 1 3 5 7 9 11 13 15

27.02 wtorek
Rycerza Blizbora 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

28.02 środa
Rycerza Blizbora 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

29.02 czwartek
Rycerza Blizbora 2 4 6
Damroki 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

01.03 piątek
Damroki 28
Stolema 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

04.03 poniedziałek
Pólnicy 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Stolema 52

05.03 wtorek
Stolema 48 50
Damroki 30 32 34 36 38 40 42 44

06.03  środa
Pólnicy 15 17    28 30 32 34 36 38 40 42

07.03 czwartek
Pólnicy 19 21 23 25 27 29 31
Stolema 54 56 58

08.03 piątek
Pólnicy 33 35 37 39 41 43 45
Stolema 60 62 64

11.03 poniedziałek
Damroki 46 48 50 52 54 56 58 60    77 79

12.03 wtorek
Damroki 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

Przeglądy w godz. 8:30-11:00 i 17:30-19:00  tel +48721362113

Dodano: 20 lutego 2024r.

Harmonogram wywozu odpadów

Dodano: 13 luty 2024r.