Sezon grzewczy

Z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień”
w Gdańsku prosi mieszkańców o maksymalne odkręcenie wszystkich zaworów
termostatycznych
przy grzejnikach celem prawidłowego odpowietrzenia instalacji c.o.

Jednocześnie informujemy, iż III termin wymiany wodomierzy planowany jest w dniach 05-18.10.2023r. Dokładny Termin wymiany zostanie ustalony po nawiązaniu kontaktu telefonicznego przez firmę Techem.

Dodano: 28 września 2023r.

zbiórka odpadów niebezpiecznych

Miejsce zbiórki na terenie W.S. M. „Jasień”

23.09.2023 godzi. 9.30 – 9.45 ul. Pólnicy 8

Dodano: 12 września 2023r.

Spotkanie z Prezydent miasta Gdańska

Dodano: 8 września 2023r.

BIURO NIECZYNNE

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień”
informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2023 roku
Biuro Spółdzielni będzie nieczynne

Awarie prosimy zgłaszać pod numerem: 602 – 283 – 210.

Dodano: 10 sierpnia 2023r.