Rozruch technologiczny

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „JASIEŃ” w Gdańsku
uprzejmie zawiadamia, że w dniach 24 – 25.09.2020 r. rozpocznie się
w kotłowniach osiedlowych rozruch technologiczny związany
z uruchomieniem ogrzewania.

Dodano: 24 września 2020r.