Przycinka drzew na terenie osiedla WSMJ

Zarząd W.S.M. „Jasień” w Gdańsku informuje, że argumentami decydującymi o podcince drzew są maile i zgłoszenia telefoniczne mieszkańców osiedla Jasień dotyczące zaciemnionych mieszkań.

Mieszkańcy z niższych pięter twierdzą, że mają dość mieszkania w „ciemnych norach” i opłacania wysokich rachunków za prąd z powodu używania światła od wczesnych godzin w ciągu dnia (nawet w sezonie letnim). Potwierdzeniem są okresowe wizje lokalowe przeprowadzane w tych mieszkaniach.

Dodatkowo podcinka jest przeprowadzana w miejscach, w których przy zbliżającej się jesiennej i zimowej aurze zachodzi potencjalne niebezpieczeństwo złamania i spadania konarów drzew, które znajdują się nad przejściami dla pieszych lub placami zabaw dla dzieci. Wiele drzew wymaga gruntownego przycięcia, ponieważ dolne części nie mają dostępu światła, drzewa te są bardzo osłabione i suche w środku korony, co powoduje samoistne odpadanie lub ułamywanie się wewnętrznych gałęzi, dlatego podcinka na terenie całego osiedla jest niezbędna. Doskonałym przykładem takiego drzewa jest modrzew rosnący przy w okolicy ul. R. Blizbora 2, 4, 6, ul. Damroki 8, 10 12 (od strony podwórka). Drzewo to rośnie w pobliżu budynku osiągając obecnie niebezpieczną wysokość ok. 15 metrów. Pracownicy W.S.M. „Jasień” nie mają możliwości, aby podciąć wskazane drzewo w ramach prac własnych, dlatego potrzebne jest wynajęcie firmy alpinistycznej, aby wykonała tę pracę.

Podsumowując, na terenie osiedla znajdują się piękne i dojrzałe drzewostany, które wymagają systematycznej pielęgnacji m.in. poprzez ich przycinkę. Aby powyższe sytuacje się nie powtarzały oraz aby Spółdzielnia nie ponosiła w przyszłości wysokich kosztów korzystania z usług specjalistycznych firm zajmujących się cięciem drzew, należy dokonywać niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego Zarząd zapoczątkował intensywne prace, które będą kontynuowane przez najbliższych parę lat.

Zarząd W.S.M. „Jasień”

Dodano: 10 października 2023r.