Zapytane ofertowe

Zarząd W.S.M. „Jasień” w Gdańsku /ul. Damroki 1 kl. F/ składa zapytanie ofertowe
w zakresie wykonania inwentaryzacji zieleni na terenie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku. Zakres opracowania:

  • wykaz roślin z numerem zgodnym z oznaczeniem na mapie z określeniem nazwy gatunkowej w językach: polskim i łacińskim,
  • pomiary dendrometryczne tj. obwód pnia wykonany na wysokości 130cm, średnica korony, wysokość, powierzchnia (w przypadku krzewów);
  • określenie stanu zdrowotnego roślin,
  • sformułowanie zaleceń i uwag dotyczących pielęgnacji roślin, a także określenie przeznaczenia roślin (przesadzenia, wycinka, zachowanie).

Część graficzna powinna zawierć:

  • numer inwentaryzacyjny, lokalizację roślin wyznaczoną geodezyjnie wraz
    z odniesieniem do granic widocznych w terenie,
  • lokalizację pnia i zasięg korony drzew / powierzchni krzewów.

Ponadto

  • projekt nasadzeni wyrównujących jak i nowych.

Ofertę z podaniem ceny brutto i terminem wykonania prosimy składać droga mailową na adres: zarzad@wsmjasien.pl lub tradycyjną pocztą na adres: W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1. 80-177 Gdańsk, ewentualnie osobiście w sekretariacie Spółdzielni – adres jw. w terminie do dnia 17.11.2023 r.

Dodano: 12 października 2023r.