pobyt dzika – odyńca na terenie osiedla

Zarząd W.S,M. „Jasień” poniżej przedstawia treść odpowiedzi uzyskanej ze Straży Miejskiej w Gdańsku na pisma dotyczące przypadków ujawnienia pobytu dzików na terenie osiedla:

Dzień dobry

W odpowiedzi na zgłoszenie dotyczące dzika przebywającego na ul. Blizbora 14-16 w Gdańsku uprzejmie informuję, że zgłoszenie może zostać przesłane do realizacji celem usunięcia dzika do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Ponadto informuję, że przeniesienia dzika w inne miejsce z uwagi na zagrożenie ASF nie jest wykonywane.

W kontakcie z dzikim zwierzęciem należy pamiętać o zasadach bezpiecznego postępowania wyrażonych w ulotce przygotowanej przez Straż Miejską następującej treści:

Nie dokarmiaj!

 • Dokarmianie może prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych sytuacji z udziałem zwierząt.
 • Poprzez dokarmianie dzikie zwierzęta tracą wrodzony strach przed człowiekiem.
 • Utrzymuj porządek w miejscu gromadzenia odpadów – zamykaj i zabezpieczaj pojemniki przed dostępem dzikich zwierząt.
 • Wyrzucaj bioodpady do przeznaczonych do tego pojemników.
 • Pamiętaj, że żywność dla ludzi oraz pokarm przeterminowany szkodzi zwierzętom.

Zachowaj dystans

 • Żyjące w mieście dzikie zwierzęta nie są oswojone. Nie próbuj zbliżać się do nich, wabić lub głaskać.
 • Dzikie zwierzęta nie stanowią zagrożenia, gdy są w oddali.
 • Nie skracaj dystansu wobec dzikiego zwierzęcia, ponieważ może to wywołać u niego strach, a w rezultacie agresję.
 • Pilnuj, aby twój pupil – pies lub kot – nie miał styczności z dzikimi zwierzętami. Dla bezpieczeństwa własnego oraz zwierząt trzymaj psa na smyczy.
 • W kontakcie z dzikim zwierzęciem nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie płosz go. Jeśli zwierzę nie wykazuje agresji, spokojnie oddal się od niego.

Pozostaw

 • Dzikie zwierzęta w mieście są częścią ekosystemu, a miasto jest ich domem.
 • Zwierzętom w mieście należy pomagać rozsądnie.
 • Pomocy potrzebują jedynie chore i ranne zwierzęta – pomagaj i zawiadamiaj służby gdy widzisz krwawiące, zranione, zaplątane, uwięzione, cierpiące w wyniku wypadku zwierzę.
 • Pamiętaj, że pisklęta i młode ssaków nie są potrzebującymi pomocy sierotami, nawet gdy ich rodziców nie widać w okolicy. Podloty i młode ssaki rzadko potrzebują ratunku. Pozostaw je w miejscu znalezienia, a jeśli to konieczne przenieś w pobliskie bezpieczne dla nich miejsce.

Reaguj:

 • w chwili wystąpienia zagrożenia, dzwoniąc pod numer alarmowy 986, lub
 • gdy zwierzę potrzebuje pomocy – informując Gdańskie Centrum Kontaktu lub dzwoniąc pod numer alarmowy 986

Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić w Referacie Ekologicznym Straży Miejskiej w Gdańsku, ul. Biała 1, tel. 58 340-37-93 powołując się na numer sprawy.

Dodano: 28 lutego 2024r.