Harpagan

Dodano: 6 grudnia 222r.

Informacja o Planie Remontowym

Dodano: 2 grudnia 2022r.

Zaproszenie

Dodano: 25 listopada 2022r.

Malowanie klatek

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” uprzejmie informuje, iż w oparciu
o złożone oferty po uprzednim wysłaniu zapytań ofertowych dokonano wyboru firm,
z którymi podpisane zostaną umowy na malowanie klatek schodowych w następujących
lokalizacjach:

O terminie prac w poszczególnych lokalizacjach Mieszkańcy zostaną powiadomieni
ogłoszeniami wywieszanymi na klatkach schodowych.

Dodano: 22 listopada 2022r.