Informacja

Dodano: 6 października 2022r.

Ogłoszenie

Dodano: 30 września2022r.

Dotyczy: pism w sprawie segregacji odpadów

W związku z szeregiem pism kierowanych przez Państwa do W.S.M. „Jasień” w Gdańsku, będących odpowiedzią na informacje dotyczące konsekwencji braku segregacji odpadów, z uwagi na podnoszone (z reguły tożsame) w nich kwestie, uprzejmie informujemy:

Zarząd W.S.M. „Jasień” dążąc do uporządkowania kwestii związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, a w szczególności dokończeniem budowy zamkniętych wiat śmietnikowych dla wszystkich nieruchomości, ogłosił przetarg na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia dla budynków, które do chwili obecnej korzystają z niezabezpieczonych punktów gromadzenia odpadów, czyli ogólnodostępnych pojemników w postaci kontenerów. Na dzień 01.06.2022r. takich lokalizacji było 7. W odniesieniu do 3 lokalizacji nie były wymagane jakiekolwiek pozwolenia wynikające z przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych. W związku z powyższym ogłoszono przetarg na wykonanie wiat na tych „bezspornych” lokalizacjach. W dniu 15.09.2022r. przetarg został rozstrzygnięty i dokonano wyboru firmy, która w najbliższym czasie przystąpi do realizacji zadania. Już po rozstrzygnięciu przetargu, uzyskaliśmy pozwolenie wydane przez Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, pozwalające na lokalizację kolejnej wiaty.

W związku z powyższym w chwili obecnej oczekujemy na zamknięcie procesu w zakresie pozyskiwania wymaganych pozwoleń w stosunku do trzech lokalizacji.

Mając świadomość, że samo ustawienie Punktów Gromadzenia Odpadów z dostępem ograniczonym dla osób uprawnionych nie zabezpieczy w pełni od „ podrzucania” odpadów pod wiaty przez osoby spoza terenu Spółdzielni, pod uwagę będziemy brać możliwość objęcia każdego z punktów monitoringiem, co w efekcie końcowym będzie dawało możliwość identyfikacji osób nieuprawnionych do korzystania z danego Punktu Gromadzenia Odpadów i w przypadku ustalenia ich tożsamości kierowanie wystąpień o nałożenie kar określonych w stosownych przepisach Kodeksu Wykroczeń.

Dodano: 21 września 2022r.

Sezon grzewczy

Dodano: 20 września 2022r.