Przyznanie grantu

Zarząd W.S.M. „Jasień” informuje, że otrzymał pozytywną decyzje Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu grantu OZE w wysokości 16 790 zł, co stanowi 50% wartości wykonania instalacji fotowoltaicznej, która zostanie zlokalizowana na kotłowni K-4.

Wytwarzana energia będzie wykorzystywana na potrzeby wymienionej kotłowni w zakresie produkcji ciepła i podgrzania ciepłej wody.

Dodano: 18 kwietnia 2024r.