Usunięcie 5 sztuk drzew

Zarząd W.S.M. „Jasień” uprzejmie informuje, że na podstawie Decyzji wydanej przez Urząd Miejski W Gdańsku Wydział Środowiska otrzymaliśmy zgodę na usunięcie 5 sztuk drzew.
Prace zostaną wykonane do 29.02.2020 r. w niżej wymienionych lokalizacjach:

 1. R. Blizbora 9 – usunięcie uschniętego świerku od strony balkonów.

Decyzja Nr WŚ-II.6131.811/461/2019/MR

 • R. Blizbora 4 – usunięcie klonu z uwagi na rozwarstwienie
  i pęknięcie wzdłuż korony pnia.

Decyzja Nr WŚ-II.6131.911.2019/20/2020/AK

W okresie kwiecień – maj 2020r. zostaną nasadzone tuje o wys.
od 1 do 1,30 m

 • Stolema 39 – usunięcie uschniętego świerku od strony wejścia

Decyzja Nr WŚ-II.6131.814/464/2019/MR

 • Pólnicy 23 – usunięcie uschniętego jarzębu pospolitego
  od strony wejścia do budynku.

Decyzja Nr WŚ-II.6131.812/462/2019/MR

 • Damroki 38-40 – usunięcie uschniętej sosny od strony wejścia do budynku.

Decyzja Nr WŚ-II.6131.813/463/2019/MR

Dodano: 20 lutego 2020r.

ZATRUDNIMY PILNIE

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku pilnie zatrudni na cały etat pracownika na stanowisko:

 • SPECJALISTA DS. GOSPODARKI CIEPLNEJ I EKSPLOATACJI KOTŁOWNI

 

        Oferta powinna zawierać:

  • Curriculum Vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy oraz świadectw kwalifikacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2018r. poz. 1000).

Oferty należy składać w Sekretariacie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” 80-177 Gdańsk ul. Damroki 1

Kontakt:   tel. 58 303 09 65

e-mail zarzad@wsmjasien.pl

Dodano: 13.02.2020 r.

Zasady segregacji śmieci

Zasady-segregacji-smieci

Dodano: 5 kwietnia 2018r.

Segregacja odpadów

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku ponownie uprzejmie przypomina o obowiązku segregacji odpadów komunalnych na mokre, suche i szkło.

Informujemy, że Zarząd Dróg i Zieleni ostrzegawczo oznaczył „żółtymi kartkami” pojemniki na odpady. Oznaczenie pojemników „czerwoną kartka” spowoduje zmianę opłat za odpady komunalne z 0,44 zł/m2 na 0,88 zł /m2 (tzn. podwyższenie opłat eksploatacyjnych).

Poniżej znajduje się szczegółowy opis co zalicza się do odpadów mokrych, suchych, szkła oraz odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci (RTV-AGD) i niebezpiecznych.

Jednocześnie zwracamy się z apelem o nie wystawianie w korytarzach piwnicznych i przy pojemnikach na śmieci sprzętu RTV i AGD, farb, lakierów itp. oraz innych materiałów budowlanych, stolarki okiennej (przy zawieraniu umów na wymianę stolarki okiennej należy zaznaczyć, że firma wykonująca te prace przeprowadzi utylizację starej stolarki).Wystawione przez Państwa ww. śmieci (np.: RTV-AGD bez elektroniki – zdemontowanych przez złomiarzy) nie są możliwe do utylizacji, gdyż żadna firma nie chce się podjąć wykonania tego zlecenia, co przyczynia się do niemożliwości utrzymania czystości i porządku na terenie osiedla.

Dodano: 28 lutego 2017r.