Harmonogramu wymiany wodomierzy

Dodano: 10 sierpnia 2023r.

Informacja

Dodano: 25 lipca 2023r.

Renowacja placu zabaw

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia członków W.S.M. „Jasień” w Gdańsku w czerwcu i lipcu br. przeprowadzono częściową modernizację placu zabaw w parku w tzw. ”Dolince”. Zakres prac obejmował ustawienie nowych urządzeń,  jak i renowacje dotychczas wykorzystywanych.

Dodano: 19 lipca 2023r.

Harmonogram wymiany wodomierzy

Dodano: 7 lipca 2023r.