Wymiana Wodomierzy

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku informuje,
że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej: z dnia 7 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 29) [w sprawie
prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych], od dnia 12.06.2023r.
zgodnie z podpisaną umową Firma Techem przystąpi do wymiany wodomierzy.

Koszt wymiany wodomierza ciepłej wody zostanie pokryty z funduszu
remontowego kotłowni W.S.M. „Jasień”, natomiast koszt wodomierzy zimnej
wody zgodnie z § 14 pkt 3 Regulaminem rozliczenia kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi oraz ustalenia wysokości opłat za lokale ponosi
osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu.

Szczegółowy harmonogram będzie umieszczony na stronie internetowej
oraz rozwieszony w poszczególnych lokalach z 5-dniowym wyprzedzeniem.

Dodano: 5 czerwca 2023r.

Odpowiedź UM Gdańsk na pismo Prezesa Spółdzielni w sprawie nieprawidłowości przy odbiorze odpadów przez firmę KOMA

Dodano: 30 maja 2023r.

Zawiadomienie

Dodano: 26 maja 2023r.

Festyn

Dodano: 25 maja 2023r.