WSTRZYMANIE PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Dodano: 20 października 2020r.

Przerwa w dostawie wody K-2

Dodano: 16 października 2020r.

WSTRZYMANIE PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Dodano: 9 października 2020r.

Rozruch technologiczny

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „JASIEŃ” w Gdańsku
uprzejmie zawiadamia, że w dniach 24 – 25.09.2020 r. rozpocznie się
w kotłowniach osiedlowych rozruch technologiczny związany
z uruchomieniem ogrzewania.

Dodano: 24 września 2020r.