Harmonogram

KONTAKT: F.U. SEP-BUD tel. 883-677-287

Dodano: 12 lipca 2022r.

HARMONOGRAM SPRAWDZENIA STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ, REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

Dodano: 5 lipca 2022r.

Badania ankietowe GUS

Dodano: 30 czerwca 2022r.

Niskie podatki – spotkanie

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapraszają na cykl stacjonarnych spotkań informacyjnych, które odbędą się we wszystkich województwach. Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Tematem spotkań informacyjnych są zmiany w systemie podatkowym wprowadzone ustawą
z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Spotkania stacjonarne są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja uczestników. Pracownicy KAS i eksperci ZUS omówią kwestie związane m.in. z obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 proc., likwidacją tzw. ulgi dla klasy średniej czy możliwością odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez niektórych przedsiębiorców. W trakcie spotkań będzie możliwość zadawania pytań ekspertom.

Dodano: 24 czerwca 2022r.